Belangrijke informatie betreffende levertijden Leister Technologies d.d. 16-08-2021 (UPDATE)

Belangrijke informatie betreffende levertijden Leister Technologies d.d. 16-08-2021 (UPDATE)

Beste relatie,

De situatie op het gebied van inkoop van grondstoffen en elektronische componenten is de laatste weken niet verbeterd, ook al hebben wij maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Wij hebben nog steeds te kampen met een toegenomen vraag en met vertraagde leveringstermijnen van onze leveranciers. Bovendien blijven de knelpunten op logistiek gebied bestaan en stellen zij ons voor grote uitdagingen.
 
Wij verzekeren u dat wij de reeds in gang gezette maatregelen verder ten uitvoer brengen en de pro-actieve samenwerking met onze leveranciers verder hebben geïntensiveerd.
 
Als vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze producten op tijd te leveren. Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat wij er door het coronavirus niet voor kunnen instaan dat leveringen voor bepaalde Leister producten geen vertraging op kunnen lopen.

Uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van de beschikbaarheid gaan gepaard met grote onzekerheid:

  • Maleisië is sinds 01.06.21 tot ten minste 28.06.2021 volledig vergrendeld, hetgeen een negatief effect zal hebben op de beschikbaarheid van elektronische componenten.
  • Volgens het marktverslag van "Electronic Components" wijzen de trends voor prijzen en doorlooptijden steil omhoog.
  • Enige "hoop" wordt gegeven door de CS PMI Purchaser Manager Index, die voor het eerst sinds maanden op een mogelijke stabilisatie wijst.
  • De internationale logistiek (lucht, spoor en water) verkeert nog steeds in crisistoestand door tekorten aan lege containers, laadruimte en capaciteit in havens.
  • De situatie rond kunststof grondstoffen zal blijven verslechteren, met prijzen en levertijden die extreem oplopen: De tekorten zijn niet alleen ontstaan door een grotere vraag, maar ook door een gebrek aan grondstoffen om kunststoffen te produceren. Zoals een rapport van 21 maart laat zien, heeft de "afsplitsing" in 2017 van een groot chemisch bedrijf in Texas nu grote gevolgen voor de wereldmarkt voor kunststof.

Bronnen:
Market data – procure.ch
What is causing the demand crisis in global trade? | Noatum Logistics
Texas Freeze Triggers Global Plastics Shortage – WSJ

Voorlopig kunnen we niet voorspellen welke producten zullen worden getroffen door langere levertijden, omdat de situatie dagelijks verandert.
Momenteel hebben wij te maken met lange levertijden voor de volgende producten:

- LHS 15, 21, 41S, 41L, 61S, 61L
- FUSION 1
- HOTWIND Premium en System
- ROBUST
- DIODE S
- TRIAC ST
- IGNITER BR 4
- MISTRAL 6 Premium
- UNIROOF AT
- WELDPLAST S2

Deze lijst is helaas niet volledig en verandert voortdurend. Voor de bovenstaande producten verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon van de Verkoopadministratie om de exacte levertijden te verifiëren. Zoals vermeld, is de situatie momenteel zeer onstabiel.

Wij willen u er graag aan herinneren wat u kunt doen om ons te helpen de situatie te verbeteren:

- Plan proactief.
- Indien u weet heeft van komende bestellingen (juli, augustus, september enz.), plaats deze dan zo vroeg mogelijk. Dit zal ons helpen in onze planning.
- Kies waar mogelijk een alternatief produkt.

Zoals eerder gezegd, doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de situatie te verbeteren. Met uw hulp kunnen we deze uitdagende situatie overwinnen. Ik dank u voor uw steun.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen voor nadere informatie en vragen.

Leister Technologies Benelux BV | Sales & Marketing
Duwboot 38 | NL-3991 CE Houten | Nederland
 
phone:  +31 30 2199888 | fax: +31 30 2199889
 
e-mail : info@leister.nl

www.leister.nl | www.leister.shop


Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd